ข่าวสาร

news

新闻

ทุเรียนคืออะไร ?

ทุเรียนเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีชื่อเสียงในฐานะ “ราชาผลไม้เมืองร้อน”

Durian story

Durian is the most famous tropical fruit in Southeast Asia and has the reputation of “Tropical Fruit King”. Southeast Asia produces the most in Thailand. At present, the only durians seen in the Chinese market are imported from Thailand.

榴蓮的故事

榴莲,是东南亚最著名的热带水果,有“热带果王”之美誉。东南亚以泰国产量最多。目前,在中国市场上见到的原只榴莲,都是从泰国进口的。

เกี่ยวกับเรา

รอการอัพเดตข้อมูล

About Us

waiting for update.

关于聚鑫源

waiting for update.

ร่วมงานกับเรา

บริษัท จู ซิน หยวน เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

News Release

waiting for update.

公司时事

waiting for update.